Inovativna učna okolja podprta z IKT

(Inovativna pedagogika 1:1)

Innovációs Tudástér IKT-es támogatottsággal

(Innovatív pedagógia 1:1)

O projektu:

Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko.

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2022

Partnerji projekta:

Zavod Antona Martina Šlomška

Zavod republike Slovenije za šolstvo

Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerze v Mariboru

Pedagoška fakulteta, Univerze v Mariboru

Pedagoški inštitut

20 razvojnih šol

55 implementacijskih šol: (DOŠ Genterovci – Göntérházi KÁI…..)

 

Dostopnost