NAVDIH INOVATIVNOSTI – OBISK IZOBRAŽEVALNEGA SEJMA BETT 2019

V sklopu projekta inovativna pedagogika 1:1 sta se učitelja Igor Časar in Natalia Šipoš udeležila enega največjih izobraževalnih sejmov na področju uvajanja inovativnih tehnologij v pouk. BETT 2019, kot je sejem poimenovan, je ponudil številne tehnološke rešitve, ki jih lahko uporabljamo na različnih področjih poučevanja. Kodiranje mikrokrmilnikov MicroBit in miniaturnih robotov ponuja odlično priložnost za razvijanje logičnega razmišljanja in celostnega pregleda nad iskanjem ustreznih rešitev. Istočasno razvija eno ključnih digitalnih kompetenc, in sicer kompetenco reševanja problemov.  Po bližje smo lahko preizkusili najnovejša orodja za informatizacijo učnega procesa in vstopili v Microsoftovo digitalno učilnico ter si podrobneje ogledali, kako lahko učenje približamo sodobni generaciji s pomočjo spletnega orodja Mozabook. Ogledali smo si še uporabo 3D tiskalnikov pri pouku, ki združujejo tehnično znanje učencev z njihovo domišljijo in omogočijo ustvarjanje raznovrstnih izdelkov ter spodbujajo sodelovalno učenje.

Izobraževalni sejem BETT 2019 nam je prikazal kanček prihodnosti in ostal zvest sloganu Ustvarjamo boljšo prihodnost (angl. Creating a better future), saj je kljub vsej tehnologiji v središče učnega procesa postavil odnos med učenci/učenkami in učitelji/učiteljicami.

A szervezők a tapasztalatszerzésről is gondoskodtak. A rendelkezésre álló műhelyfoglalkozás keretében valamennyi résztvevő megcsodálhatta a virtuális valóság technológiáját.  Többek közt kipróbálhattuk a 3D szemüveget, majd különböző videókban gyönyörködhettünk.

Az előadók nem győzték hangoztatni, hogy a 21. század tanulóifjúsága nem ülhet mereven az iskolapadokban, hanem az oktatás aktív részese kell hogy legyen.

Az oktatástechnológiai kiállítás és vásár ennek megismerésére, a tanítási folyamatba történő bevonására biztosított jó alkalmat.

A BETT 2019 Oktatástechnológiai Kiállítás és Vásár valóban a „Holnap” oktatását tárta elénk, és hű maradt  jelmondatához: A JOBB JÖVŐT MI BIZTOSÍTJUK.

GALERIJA SLIK / KÉPTÁR

Dostopnost