Tekmovanja – Vetélkedők és versenyek

Tudi letos bomo spodbujali učence k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju s posameznih predmetnih področij. Učenci se bodo na tekmovanja pod vodstvom mentorjev pripravljali pri dodatnem pouku in interesnih dejavnostih.

Učenci se lahko udeležijo tekmovanj v znanju iz A tanulók a következő versenyeken és vetélkedőkön vehetnek részt:
matematike za Vegovo priznanje matematika, Vega-elismerés
slovenščine za Cankarjevo priznanje szlovén nyelv, Cankar-elismerés
madžarske deklamacije Muravidéki szavalóverseny
literarnega tekmovanja Sándorja Szúnyogha Szúnyogh Sándor fogalmazási verseny
kemije za Preglovo priznanje kémia, Pregel-elismerés
Tekmovanje iz biologije – Proteus Biológia, Proteusz
angleščine angol nyelv
nemščine német nyelv
Zgodovina Madžarske Magyarország történelme
madžarščine Petőfi Sándor tanulmányi verseny

matematike na razredni stopnji

(Računanje je igra)

Játékos számtan, alsó tagozat
sladkorne bolezni a cukorbetegségről szóló vetélkedő
Nemška bralna značka Német nyelvű olvasási verseny
Tekmovanje iz robotike
Tekmovanje iz deklamiranja v slovenskem jeziku
Kaj veš o prometu
Deklamacije za priznanje József Attila József Attila Versmondó Verseny
in tekmovanj v  
nogometu labdarúgás
atletiki atlétika
sodelujejo pa tudi na részt vesznek még a
literarnih in fogalmazási pályázatokon
likovnih natečajih képzőművészeti pályázatokon

 

Odgovorni učitelji

Naziv tekmovanja/A verseny megnevezése

Odgovorni učitelj-ica/

Versenyfelelős tanár

Razred/Osztály
Muravidéki szavalóverseny minden tanár a saját csoportjában 1.−9.
József Attila Versmondó Verseny Z. Szekeres Ilona  6-9.
Petőfi Sándor tanulmányi verseny – iskolai forduló a versenybizottság és a magyar nyelvet mint anyanyelvet oktató pedagógus a saját osztályában

3.–9.

 

Magyar történelem

Tekmovanje v znanju geografije

Štefan I. Varga 6.−9.
Tekmovanje iz angleškega jezika Igor Časar 9.
Tekmovanje iz nemškega jezika Natalia Šipoš 9.
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje Vsak učitelj za svojo skupino 2.–9.
Atletika Miran Dominko 6.–9.
Nogomet Miran Dominko 6.–9.
Medobčinsko tekmovanje: Kaj veš o prometu? Aljana Dominko 6.–9.
Tekmovanje v deklamiranju Učiteljica SLO 1.–5.
Tekmovanje v deklamiranju Aleksandra Nemet (Nina Pasarič) 6.–9.
Tekmovanje iz kemije Kornelija Torhač Horvat
Tekmovanje iz biologije Valerija Danč Sabotin
Tekmovanje iz robotike Rudolf Toplak