Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba spremlja razvoj učencev od vstopa v osnovno do vpisa v srednjo šolo.

Skupaj s starši, učitelji in vodstvom šole delujemo timsko ali individualno ter pokrivamo naslednja področja dela:

* socialna delavka Suzana Urisk – vsak torek od 7. do 15. ter vsak drugi in četrti petek v mesecu od 7. do 11. ure (telefon: 5772830, pošta: suzana.urisk@guest.arnes.si):

 • vpis in spremljanje šolskih novincev;
 • koordinacija dela z nadarjenimi učenci;
 • poklicno svetovanje, vpis  v srednje šole in štipendiranje;
 • socialno delo oz. pomoč pri razreševanju socialno ekonomskih stisk (prehrana, dnevi dejavnosti, šola v naravi, vključevanje otrok v brezplačne oblike letovanja in druge aktivnosti);
 • spremljanje vzgojne problematike.
 • preventivne dejavnosti v oddelkih;

* ravnateljica Valerija Šebjanič – dosegljiva vsak dan od 7.30 do 14.30, (telefon: 5772 832, pošta: valerija.sebjanic@guest.arnes.si):

 • koordinacija in izvajanje postopkov usmerjanja učencev s posebnimi potrebami.

Skupna področja dela:

 • koordinacija in izvajanje  skupinskih in individualnih oblik  pomoči ter svetovanje pri reševanju razvojne, psihološke, pedagoške in socialne problematike učencev;
 • pedagoško-posvetovalno delo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela;
 • administracija – urejanje in pošiljanje šolske dokumentacije;
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami.

Govorilne ure šolske svetovalne službe:

 • dopoldan (po razporedu zgoraj)
 • popoldan v času govorilnih ur po vnaprejšnjem dogovoru.