Šolske prireditve – Iskolai rendezvények

V šolskem letu 2016/2017 načrtujemo naslednje šolske prireditve in aktivnosti:

Prireditev/Rendezvény

Čas/Időpont

Prostor/Helyiség

Nosilci/Szervezők

Sprejem prvošolčkov 1.9.2016 šolska telovadnica Učiteljici v 1. razredu
Božični bazar 23. 12. 2016 šolska telovadnica Strokovni aktiv OPB ter učiteljica LU ter Toplak Rudolf
Dan samostojnosti in enotnosti ter božično-novoletna prireditev 23. 12. 2016 šolska telovadnica

Štefan I. Varga (1. šolska ura)

Zadravec Sz. Ilona, Nina Pasarič

Srečanje z upokojenci 23. 12. 2016 šolska jedilnica ravnateljica
Magyar kultúra napja 2017. 1. 22 Az iskola könyvtára Zadravec Szekeres Ilona
Slovenski kulturni praznik 5. feb. 2017 šolska telovadnica Aleksandra Nemet,(kulturna ura)
Magyar nemzeti ünnep 15. marec 2017 Gledališka in koncertna dvorana Lendava, Zadravec Szekeres Ilona, Vanja Vugrinec
Dan knjige 24. april 2017 DOŠ Genterovci Toplak Rudolf
Prireditev od dnevu Romov 8. april 2017 Gledališka in koncertna dvorana Lendava Natalia Šipoš, Zadravec Sz. Ilona
Otroška olimpijada maj 2017 DOŠ I Lendava Gabriela Utroša Gönc
Športno popoldne (4.,5. In 6. razred) april 2017 šolsko igrišče Aljana Dominko, Marija Tot Slavinec, Natalia Šipoš
Športno popoldne (1.2. in 3. razred) april/maj 2017 šolsko igrišče Aktiv I obdobja
Predstavitev OPB marec 2017 šolska jedilnica Učitelji OPB
Zaključna prireditev devetošolcev – slovo od šole 15. junij 2017 šolska avla Rudolf Toplak
Dan državnosti in zaključek šolskega leta 23. junij 2017 šolska telovadnica
Likovne razstave in natečaji vse šolsko leto šolska avla likovnik
Likovne razstave in natečaji vse šolsko leto 1. hodnik OPB in razredniki
Obisk starejših občanov december 2016 Natalia Šipoš

 

Druge dejavnosti na šoli/ Az iskola egyéb tevékenységei

Dejavnost/Tevékenység Čas/Időpont Nosilci/Szervezők
Šolski parlament vse šolsko leto Laura Vučko Vöröš
Šolska skupnost vse šolsko leto Laura Vučko Vöröš

Nagradni izlet šolskega sklada

(branje in tekmovanje, za učence od 1.–5. razreda)

april 2017 Razredniki

Nagradni izlet šolskega sklada

(tekmovanja; za učence od 6.–9. razreda)

april 2017 Razredniki