NPZ

Nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu 

Országos tudásfelmérés a 6. és 9. osztályban 

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu 6. razreda je po spremembi Zakona o osnovni šoli ter Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli ( UL RS, št. 30/13) od šolskega leta 2013/2014 obvezen. Z njim se preverja znanje iz slovenščine ali madžarščine, matematike in tujega jezika.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se ob koncu tretjega obdobja oz. 9. razreda izvaja iz slovenščine ali madžarščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga izbere minister za šolstvo. Izbrani tretji predmet določi po novem minister že v mesecu septembru. Na naši šoli bo v letošnjem šolskem letu tretji predmet biologija.

Ni več naknadnega roka za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja.

Dosežki pri NPZ iz slovenščine ali madžarščine, matematike ter določenega tretjega predmeta se lahko s soglasjem učencev in staršev uporabijo v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega, strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij. Ti dosežki se uporabijo, če se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, ki so si jih pridobili z zaključnimi ocenami iz obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu ter učnim uspehom v 7. razredu.

Informacija za starše in učence 2016/17

Tájékoztató a tanulóknak és szülőknek 2016/2017

Koledar izvedbe nacionalnega preverjanja znanja / Az országos tudásfelmérés kivitelezésének naptárja

MESEC DATUM – DAN AKTIVNOST

 

2016

SEPTEMBER

 

1. – četrtek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta , iz katerega se bo na posamezni OŠ preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja – BIOLOGIJA

 

 

NOVEMBER

 

30. – sreda

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

2017

MAJ

 

4. – četrtek

 

 

NPZ iz slovenščine/madžarščine za 6. in 9. razred

 

 

MAJ

 

8. – ponedeljek

 

 

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

 

 

MAJ

 

10. – sreda

 

NPZ iz biologije za 9. razred

NPZ iz nemščine za 6. razred

 

 

MAJ

 

30. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

 

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

 

 

MAJ

 

 

 

 

 

31. – sreda

 

 

 

 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

 

JUNIJ

 

 

 

1. – četrtek

 

 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

 

JUNIJ

 

6. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

 

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

 

 

JUNIJ

 

7. – sreda

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

 

 

JUNIJ

 

8. – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

 

 

JUNIJ

 

15. – četrtek

 

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda

 

JUNIJ

 

16. – petek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov

(po poizvedbah) v 6. razredu

 

JUNIJ

 

23. – petek

 

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda