NPZ

Nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu 

Országos tudásfelmérés a 6. és 9. osztályban 

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu 6. razreda je po spremembi Zakona o osnovni šoli ter Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli ( UL RS, št. 30/13) od šolskega leta 2013/2014 obvezen. Z njim se preverja znanje iz slovenščine ali madžarščine, matematike in tujega jezika.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se ob koncu tretjega obdobja oz. 9. razreda izvaja iz slovenščine ali madžarščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga izbere minister za šolstvo. Izbrani tretji predmet določi po novem minister že v mesecu septembru. Na naši šoli bo v letošnjem šolskem letu tretji predmet  glasbena umetnost.

Ni več naknadnega roka za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja.

Dosežki pri NPZ iz slovenščine ali madžarščine, matematike ter določenega tretjega predmeta se lahko s soglasjem učencev in staršev uporabijo v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega, strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij. Ti dosežki se uporabijo, če se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, ki so si jih pridobili z zaključnimi ocenami iz obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu ter učnim uspehom v 7. razredu.

Informacija za starše in učence 2017/18

Tájékoztató a tanulóknak és szülőknek 2017/2018

Koledar izvedbe nacionalnega preverjanja znanja / Az országos tudásfelmérés kivitelezésének naptárja

MESEC DATUM – DAN AKTIVNOST

 

2017

SEPTEMBER

 

1. – petek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta , iz katerega se bo na posamezni OŠ preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja – GLASBENA UMETNOST

 

2018

MAJ

 

4. – petek

 

 

NPZ iz slovenščine/madžarščine za 6. in 9. razred

 

 2018

MAJ

 

7. – ponedeljek

 

 

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

 

 2018

MAJ

 

9. –  sreda

 

NPZ iz glasbene umetnosti za 9. razred

NPZ iz nemščine za 6. razred