Izbirni predmeti – Választható tantárgyak

Učenec v šolskem letu 2017/2018 izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko iz katerega koli sklopa. Tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pri eni uri tedensko.

Izbirni predmeti v šolskem letu 2017/2018 – Választható tantárgyak a 2016/2017-es tanévben

Izbirni predmeti/Választható tantárgyak Št. skupin/Csoportok száma Učitelj/Tanár
angleščina 1/angol nyelv 1 1 Igor Časar
angleščina 2/angleščina 2 1 Igor Časar
angleščina 3/angleščina 3 1  Igor Časar
likovno snovanje 1, 2, 3/képzőművészeti alkotások 1, 2, 3 1 Betti Šabjan
 izbrani šport/választott sport 1 Miran Dominko
obdelava gradiv: umetne mase/ a műanyag megmunkálása 1 Rudolf Toplak

4 IZBIRNI PREDMETI

6 SKUPIN

 

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2017/2018 – Nem kötelezően választható tantárgyak a 2017/2018 –as tanévben

Neobvezni izbirni predmeti 2017/2018

Nem kötelezően választható tantárgyak

Skupina/Csoportok Učitelj/Tanár
 nemščina/német nyelv 1. razred Natalia Šipoš
šport/sport 4. , 5. In 6. razred Megi Feher