Učenec v šolskem letu 2020/2021 izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko iz katerega koli sklopa. Tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro.

 Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pri eni uri tedensko

Dostopnost