V sredo, 23. 10. 2018, se je na naši šoli odvijal dan dejavnosti – EVAKUACIJA IN OŽIVLJANJE. Ob zvoku sirene smo se vsi po najhitrejši varni poti umaknili na zbirno mesto.  Za učence od 4. do 9. razreda smo nato pripravili tečaj prve pomoči, ki so ga izvedli člani Društva študentov medicine Maribor. Po predavanju o nudenju ustrezne prve pomoči so učenci praktično utrdili prej pridobljeno znanje  na naslednjih delavnicah:

  • temeljni postopki oživljanja,
  • uporaba avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED),
  • prikaz osnovnih položajev poškodovancev in odstranjevanje tujkov iz dihalne poti,
  • povijanje ran, imobilizacija zlomov in zaustavljanje krvavitev.

Dan dejavnosti smo zaključili s poustvarjanjem vtisov, doživetij in novih spoznanj, ki smo jih pridobili tekom dneva dejavnosti.

Dostopnost