POČITNICAM V POZDRAV/KÖSZÖNTSÜK A

VAKÁCIÓT!

Mavrično in pisano, kot je življenje samo …

Takšnemu programu smo lahko prisluhnili in zaploskali na zaključni slovesnosti ob izteku šolskega leta.

Svečan nagovor ravnateljice je bil namenjen vsem deležnikom

izobraževanja: učenkam in učencem, staršem, učiteljem in tudi delavcem šole. Izzvenela je iskrena zahvala vsem za opravljeno delo in trud pri vzgoji mladega rodu.

Az ének, a tánc, a szavalatok és jelenet mind-mind a vakációba csalogattak bennünket.

Legyen élményekben gazdag, pihenéssel és feltöltődéssel átszőve!

Találkozzunk újra szeptemberben!

Dostopnost