NARAVOSLOVNI DAN – TERMÉSZETIMERETI NAP

Učenci 4., 5. in 6. razreda so v tednu otroka imeli naravoslovni dan na temo VAROVANJE OKOLJA. V Lendavi so obiskali podjetje EKO -PARK, kjer so si osvežili znanje o ločevanju odpadkov. Seznanili so se tudi z načinom spremljanja in nadziranja vodovodnega omrežja in si ogledali zbirališče odpadkov v Dolgi vasi. Nato so se odpeljali v Gaberje, kjer so si ogledali vodno zajetje.

A lendvai tisztítóberendezés működése volt a tanulók természetismereti napjának utolsó állomása. Ott megismerték a szennyvíztisztítás folyamatait.

Dostopnost