Lepa je moja dežela. Bridkosti polna. 

Sèm je stvarnik sejal nemir 

in lepoto, ki je skoraj popolna… 

[…] 

Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna, 

nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug, 

nikjer ni nikoli tako bledikava zarja 

skozi stoletja ohranjala up. 

                             (Tone Pavček) 

 

Domovina. Mogočna beseda. Osem preprostih črk, a v njej se skriva vsa veličastnost, lepota in toplina tega sveta.  

Namesto klasične prireditve ob zaključku šolskega leta smo si omislili in kanček državniške drže stkali v virtualno svečanost, z naslovom »Drobtinice domoljubja«, ki smo ga posvetili okroglemu jubileju in naši domovini, Sloveniji.  

Razmišljali smo o njej …, jo občudovali in okušali  preko barv naše zastave, preko glasbe, plesa, slike  in posnetkov, in predvsem umetniške besede. S stihi velikanov, ki kot mogočen hrast bdijo nad domovino in njenim življem. Tudi z nesmrtnim Tonetom Pavčkom. 

»A HAZASZERETET MORZSÁI« címmel készítet virtuális műsorunkkal tisztelegtünk Szlovénia függetlensége kikiáltásának 30. évfordulója előtt.  

Köszönet a tanulóknak és a felkészítő tanároknak a lélekmelengető műsorért. 

Tamási Áron így vall a szülőföldről:  

»A madárnak (…) szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.« 

Szívleljük meg e bölcsességet, s hazánkat a jövőben is az egymásközti tiszteletet és jólétet gyarapító tettek sorával szeressük! 

 

 

Dostopnost