Šolski okoliš

Starši vpisujejo otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, osnovna šola v tem okolišu pa je na željo staršev dolžna otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če le-ta s tem soglaša.

V naš šolski okoliš spadajo naslednja naselja:

  • Genterovci / Göntérháza
  • Radmožanci / Radamos
  • Mostje / Hídvég
  • Banuta / Bánuta
  • Kamovci / Kámaháza

Skupni šolski okoliš z DOŠ I Lendava:

  • Dolga vas  / Hosszúfalu
  • Dolgovaške Gorice  / Hosszúfaluhegy