Svet staršev / Szülői tanács

Starši svoje interese uresničujejo preko sveta staršev, trije predstavniki pa so vključeni v svet šole, ki sodeluje pri upravljanju šole. Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev posameznih oddelkov, ki jih starši izvolijo na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku na začetku šolskega leta. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Predsednik sveta skliče sestanek najmanj dvakrat v šolskem letu.

Dostopnost