V mesecu februarju smo na Dvojezični osnovni šoli Genterovci širili primere vzorčnih učnih scenarijev med člane šolskega razvojnega tima projekta Inovativna Pedagogika 5.0. Učitelji so si ogledali, kako razvijamo osnove RIN v prvem razredu pri pouku matematik. Ob tem so si še ogledali razvoj digitalnih kompetenc v 7. razredu pri predmetu DKE. Új ismeretek terjesztésével számos új tapasztalatot szerezhetünk és megerősíthetjük szakmai tudásunkat.

Dostopnost