Srečanje šolskega parlamenta smo imeli v ponedeljek 29. januarja. Tema je aktualna že kar nekaj časa, ta se glasi:

Duševno zdravje otrok in mladih / a gyermekek és az ifjúság lelki egészsége.

Zbrali so se učenci od 4. do 9. razreda, ki so predstavili svoje ugotovitve. Razmišljali so o dejavnostih, ki jih radi počnejo, prepoznavali so različna čustva, spoznavali igre, ki so se jih igrali nekoč, poudarili so pomen zdrave prehrane, spoznavali vpliv spleta na duševno zdravje …

Sodelovali smo tudi z ZD Lendava in CSD Pomurje. Učencem so predstavili škodljive vplive tobačnih izdelkov na njihovo zdravje ter se pogovarjali o čustvih.

Dostopnost