Tudi letos se je naša šola priključila vseslovenski akciji Teden pisanja z roko 2023, s katero ozaveščamo o pomenu ohranjanja pisanja z roko.

Osrednja tema letošnjih aktivnosti je: Mislim tiho, pišem počasi, kot izpostavljena regija pa je Prekmurje.

 

Namen Tedna pisanja z roko je: opozoriti na počasnost (in z njo povezani premišljenost ter osredotočenost) kot na (nekoliko pozabljeno, zagotovo pa zapostavljeno) vrednoto in poudariti dejstvo, da pisava odraža naša notranja stanja.

 

Učenci so pridno razmišljali, zakaj je dobro pisati z roko in poustvarjali. Tako je nastalo veliko njihovih izdelkov: pesmi v prekmurščini, prekmurski pesniki in pisatelji, zemljevid Prekmurja z vrisanimi in opisanimi naravnimi in kulturnimi značilnostmi, živalske in zavarovane rastlinske vrste v krajinskem parku Goričko, prekmurska kulinarika, stalne besedne zveze z ilustracijami, zapis imen učencev nižjih razredov, opis vasi, …

 

Njihovi izdelki so razstavljeni in na ogled vsem učencem na panojih.

Ker je izpostavljena regija naše Prekmurje, nam je bilo delo še posebej domače in v veliko veselje. Sodelovali so prav vsi učenci naše šole

Dostopnost