HÓDOLAT DR.VARGA JÓZSEF EMLÉKÉNEK

 

A magyar nyelv napja alkalmából egy emlékkiállítással tisztelegtünk dr.Varga József göntérházi és muravidéki magyar költő, író, nyelvész és egyetemi tanár emléke és munkássága előtt.

„Őrző a strázsán” címmel régi fotók, életrajzi adatok, egy-egy Varga-vers, valamint a muravidéki (hetési) nyelvjárás jellemzői kerültek a folyosó tablójára.

Hazai költőnk gazdag hagyatékából a következő sorokat tartottuk fontosnak kiemelni:

Szeressétek és őrizzétek:
a Magot, a Szót, az Álmot;
őseink szép üzenetét:
egy nemzet töretlen hitét,
teremtő jövőnk erejét!

(Varga József)

 

Szívleljük meg e bölcsességet, és éltessük édes anyanyelvünket!

 

 

Dostopnost