Interesne dejavnosti – Szakkörök

Interesne dejavnosti so organizirane predvsem z namenom, da bi razvijali različne interese učencev. Izvajajo jih učitelji mentorji. Večina dejavnosti bo potekala kontinuirano po urniku, nekaj pa v strnjeni obliki po dogovoru. Mentorje interesnih dejavnosti financira Ministrstvo za šolstvo in šport.

 

Naziv interesne dejavnosti/A szakkör megnevezése Mentor(ica)/Mentor
Tehnični krožek Toplak Rudolf
Likovni krožek Betti Šabjan
Ritmika Betti Šabjan
Angleški krožek – I. obdobje Laura Vučko Vöröš
Pevski zbor Milena Varga
Eko logika Andrej Varšić
Magyar irodalmi szakkör Zadravec Sz. Ilona
Športna urice Gabriela Utroša Gönc, Anita Barat
Slovenska bralna značka (od 1. – 3. razreda) Kornelija Vargazon
Slovenska bralna značka (od 5. – 9. razreda) Aleksandra Nemet
Magyar olvasási verseny (alsó tagozat) Švarda Tomka Timea
Magyar olvasási verseny (felső tagozat) Vanja Vugrinec
Fazekas szakkör* Horváth Csaba
Geografski krožek Vanja Vugrinec
Zlata kuhalnica Natalia Šipoš
Kaj veš o prometu? Aljana Dominko
Citre Laura Vučko Vöröš
Ročno delo Danica Klujber
Magyar néptánc Rudolf Toplak

* zunanji(a) sodelavec(ka)/külső munkatárs

Dostopnost