CILJI PROJEKTA:

Projekt Radi pišemo z roko bomo na Dvojezični osnovni šoli Genterovci izvajali z namenom, da bi:

  • spodbudili razvoj fine motorike;
  • spodbudili izražanje, osebnosti, spoštovanja in naklonjenosti, saj je pisanje z roko bolj osebno.
  • ozavestili učence, učitelje in ostale akterje o pomenu pisanja z roko;
  • promovirali pisanje z roko;
  • vzpostavili družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko z različnimi aktivnostmi v šolah;
  • poudarili pomen razvoja individualnosti, ki jo izraža edinstvena pisava vsakega posameznika.
Dostopnost