Skupni šolski dan, katerega se je udeležilo 7 učencev in ena učiteljica naše šole  je bil izveden 12.10.2018  na DOŠ Kossics József v Gornjem Seniku v sklopu projekta „Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem”.

Po prihodu v Gornji Senik smo se skupaj z učenci DOŠ Kossics József in učenci DOŠ Prosenjakovci odpravili na pohod do bližnjega gozda, kjer smo se malce spočili in se družili ter se igrali, potem pa smo pot nadaljevali do razglednega stolpa, na katerega smo se povspeli in si od tam ogledali bližnjo in daljno okolico. Od tu nas je pot vodila nazaj do šole, kjer nas je že čakalo kosilo. Po kosilu smo se še družili tako učenci, kot tudi učitelji na šolskem dvorišču. Polni lepih vtisov in zadovoljni smo se v popoldanskih urah vrnili v Slovenijo.

A közös iskolanap, amelyen iskolánk 7 tanulója és egy tanítója vett részt,  »A nemzetiségi oktatás minőségének növelése a szlovéniai magyar nemzeti közösség és a magyarországi szlovén nemzeti közösség részére” című projekt keretében került sor és az Európai Unió Európai Szociális Alapja támogatta..

Dostopnost