EGY CSEPP A LÉLEKNEK

 

A múlt szombaton dr. Magyar Lóránt, orvos-mentálhigiénés szakember, teológus, NLP Tréner „ÚJRA LENDÜLETBEN” címmel tartott továbbképzést a Göntérházi KÁI tantestülete részére.

Ezuttal nem a szaktantárgyakon és a curriculumon volt a hangsúly, hanem az ember, a pedagógus testi és lelki világán. Azon a szellemi erőn, mely napi hivatásunk gyakorlásában tartást ad, felszítja a tüzet, ha kihunyni látszik, ha szunnyad a lelkesedés. Azon  lelki erőn, mely segít bennünket, hogy jobb emberré, tanárrá és munkatárssá, élettárssá, szülővé és nevelővé váljunk.

A kiváló integratív szemléletű szakember bölcs tanácsait örömmel szívlelte meg a  lelkes csoport.

A továbbkézés a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség támogatásával jött létre. Az odafigyelést ezúton is megköszönjük.

                                                                      Zadravec Szekeres Ilona

Dostopnost