Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Iskolánknak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által felkínált pályázati lehetőség jóvoltából sikerült gyarapítani új könyvekkel a könyvtára meglévő gyűjteményét.

Így alkalmasabb lesz a küldetését teljesíteni, ami elsősorban a tanulóinak olvasási készségének fejlesztése, valamint a tanárok munkájának szakirodalmi alátámasztása.

Az újonnan beszerzett szépirodalmi és szakirodalmi könyvek nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a könyvtár könyvkészlete nagyobb mértékben alátámassza az oktató-nevelő munkát, a tanulók olvasási készségének fejlesztését és olvasási igényük kielégítését.

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított pályázati összegből az iskolánk könyvtára 280 magyar nyelvű könyvet tudott vásárolni.

A könyvek kiválasztásánál figyelembe vettük a tanulók különböző korosztályát, valamint azok különböző érdeklődési körét is.

 

Hálásan köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott támogatást!

 

Pályázat címe: Könyvtári gyűjtemény bővítése
Pályázatunk azonosítója: MKO-KP-1-2019/3-000631

Knjižna zbirka šolske knjižnice je s pomočjo finančnih sredstev, pridobljnih na natečaju s Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. postala bogatejša za 280 novih madžarskih knjig.

S tem bo primerneje in boljše služila svojemu poslanstvu, to je razvijanju bralne pismenosti učencev, izpolnjevanju njihovih bralnih potreb ter bo s strokovno literaturo v pomoč in podporo učiteljem pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Pri izbiri knjižnega gradiva smo bili pozorni na starostno stopnjo učencev in na njihove različne bralne interese.

Hvala lepa za podporo Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Dostopnost