Kamor grem, me vleče srce,

res je težka romska pot.

(…)

Hej, ti romska, hej ti romska,

hej, ti romska pot!

Srce me moje v daljave nosi,

Presrečen sem, da sem Rom!

                       (Milan Ostojič: Romska pot – odlomek)

 

Romi, kot jih vidi pisatelj. Romi – morda malce drugačni, a vendar taki kot mi vsi.

Njihovemu prazniku – svetovnemu dnevu Romov –  smo se danes poklonili z skupno online prireditvijo: romsko himno, pozdravnimi nagovori in šopkom tistega, kar je vsem nam univerzalno, z glasbo in pesmijo.

Hvala vsem, ki so tudi tokrat pristavili svoj kamenček v mozaik naše večkulturnosti.

A roma közösség sokszínűsége és a békés együttélés hadd fémjelezze ne csak a jelenünket, de a jövőnket is!

Dostopnost