Zdravstveno varstvo

Sodelujejo: razredniki, šolska svetovalna služba, šolska zobozdravstvena ambulanta, Zdravstveni dom Lendava, Center za socialno delo Lendava, ambulanta Salvus, medicinske storitve d.o.o. Lendava.

Redni zdravstveni pregledi in cepljenje učencev se opravljajo v 1., 3., 6. ter 8. razredu v ambulanti Salvus, medicinske storitve d. o. o. Lendava, izvaja jih zdravnik dr. Gustáv Fodor.

Zobozdravstveno varstvo učencev izvaja Zdravstveni dom Lendava, ki vsako leto opravlja sistematske preglede.

Dostopnost