Dobro sodelovanje za dobre uspehe

Dobro sodelovanje s starši je ključnega pomena za uspešno in učinkovito delo v šoli. Srečevali se bomo na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Pogovorne ure pa so možne tudi v dopoldanskem času, po vnaprejšnji najavi. 

JÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÓ EREDMÉNYEKÉRT

A jó együttműködés a szülőkkel kulcsfontosságú a hatékony és sikeres iskolai munkához. Találkozni fogunk a fogadóórákon és a szülői értekezleteken. Délelőtti konzultáció is lehetséges előzetes bejelentkezés alapján. 

dopoldanske govorilne ure

DÉLELŐTTI FOGADÓÓRÁK  

Blanka Bakan

Elektronski naslov: blanka.bakan@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

sreda / szerda: 11.30–12:15

Moris Baša

Elektronski naslov: moris.basa@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

torek / kedd: 8.35–9.20

Igor Časar

Elektronski naslov: igorcasar@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

torek / kedd: 11.30 – 12.15 

David Horvat

Elektronski naslov: david.horvat@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

petek / péntek: 9.40–10.25 

Betti Šabjan

Elektronski naslov: betti.sabjan@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

četrtek / csütörtök: 10.30–11.15 

Kornelija Torhač Horvat

Elektronski naslov: kornelija.torhac@guest.arnes.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

četrtek / csütörtök: 10.40–11.25 

Kornelija Vargazon

Elektronski naslov:  kornelija.vargazon@dosgenterovci.si 

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

četrtek / csütörtök: 8.35–9.20

Anita Barat

Elektronski naslov: anita.barat@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

ponedeljek / hétfő: 8.35–9.20 

David Horvat

Elektronski naslov: david.horvat@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

četrtek / csütörtök: 10.30–11.15 

Danica Klujber

Elektronski naslov: klujber.danica@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

četrtek / csötörtök: 10.40–11.25

Natalia Šipoš

Elektronski naslov: natalis@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

petek / péntek: 12.40–13.25

Suzana Urisk

Elektronski naslov: suzana.urisk@guest.arnes.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

torek / kedd: 7.45–8.30

Andrej Varšić

Elektronski naslov: andrej.varsic@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

sreda / szerda in petek / péntek: 9:10–9.35

Laura Vučko Vöröš

Elektronski naslov: laura.vucko-voros@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

četrtek / csütörtök: 10.40–11.25

Aleksandra Berden

Elektronski naslov: aleksandra.berden@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

petek / péntek: 10.40–11.25 

Aljana Dominko Rac

Elektronski naslov: aljana.dominko-rac@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

torek / kedd: 10.40–11.25

Gyöngyi Praznik

Elektronski naslov: gyongyi.praznik@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

torek / kedd: 11.30–12.15

Timea Švarda Tomka

Elektronski naslov: timea.svarda-tomka@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

četrtek / csütörtök: 8.35–9.20

Gabriela Utroša Gönc

Elektronski naslov: gabriela.utrosa-gonc@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

torek / kedd: 11.30–12.15

Vanja Vugrinec

Elektronski naslov: vanja.vugrinec@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

torek / kedd: 7.45–8.30

Bogar Brigita

Elektronski naslov: brigita.bogar@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

petek / péntek: 12.40 – 13.25 

Miran Dominko

Elektronski naslov: miran.dominko@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

sreda / szerda: 10.40–11.25

Nuša Vegi Kalamar

Elektronski naslov:

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

ponedeljeke / hétfő: 8.35–9.20

Marija Slavinec Tot

Elektronski naslov: marija.slavinec-tot@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

ponedeljek / hétfő: 11.30–12.15

Rudolf Toplak

Elektronski naslov: rudolf.toplak@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

petek / péntek: 9.40–10.25

Štefan István Varga

Elektronski naslov: stefan-istvan.varga@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

petek / péntek: 7.45–8.30

Ilona Zadravec Szekeres

Elektronski naslov: ilona.zadravec-szekeres@dosgenterovci.si

Dopoldanske govorilne ure / délelőtti fogadóóra:

četrtek / csütörtök: 8.35–9.20

Dostopnost