Genterovci, 5. oktober 2023 – Na Dvojezični osnovni šoli Genterovci je včeraj za učence 6. razreda potekal poseben dan dejavnosti, posvečen informacijsko-komunikacijskim tehnologijam (IKT). V ospredju so bile različne delavnice in aktivnosti, preko katerih so se učenci spoznavali s svetom digitalne tehnologije in pridobivali nova znanja ter veščine.

Učenci so se seznanili z umetno inteligenco (UI) in spoznali, kako lahko umetna inteligenca generira fotografije. Učenci so spoznali, kako lahko na preprost in učinkovit način prenašajo večje datoteke preko spleta. Pred tem so pa še ustvarili kratko knjižico z oblikovalcem besedila MS Word. Ob tem smo razvijali tudi kreativnost učencev z ustvarjanjem umetniških del in kreativnost podprli s kratkimi posnetki.

Dan dejavnosti IKT je bil za učence 6. razreda zanimiv in poučen, saj so pridobili številna nova znanja in veščine, ki jih bodo lahko uporabljali v svojem vsakdanjem življenju in šolskem delu.

 

A Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolában tegnap IKT-nap került megrendezésre a 6. osztályos tanulók számára. A nap fókuszában különböző műhelymunkák és tevékenységek álltak, melyeken keresztül a tanulók megismerkedhettek a digitális technológia világával és új ismereteket és készségeket sajátítottak el.

Az IKT-nap izgalmas és tanulságos volt a 6. osztályos tanulók számára, hiszen számos új ismeretet és készséget szereztek, melyeket a mindennapjaikban és iskolai munkájuk során is alkalmazhatnak.

Dostopnost