EVROPSKI DAN JEZIKOV

Svet Evrope spodbuja Evropejce k učenju več jezikov v katerikoli starosti, v šoli ali izven nje. Na pobudo Sveta Evrope iz Strasbourga že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. Pri razrednih urah smo izvedli različne dejavnosti in si zaželeli veliko jezikovnih užitkov. Šestošolci so se poskusili z lomilcem jezika, tako da so si razgibali svoje jezičke v nemščini.  Sedmošolci so izvedli razredno tekmovanje, kdo zna pozdraviti v več jezikih. Osmošolci so slovenske misli in pregovore prevajali v tuje jezike. Devetošolci so listali po Prešernovih poezijah in Zdravljico spoznali  v različnih jezikih.

Minden évben szeptember 26-án ünnepeljük az Európai Nyelvek Napját. Ez a nap Európa nyelvi sokszínűségét állítja reflektorfénybe. Good morning, Guten Tag, dobar dan, szia, dobri den, lašođes…   Számos nyelven hangzott el a köszöntés és még sok gondolat és közmondás  a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolában.

 

 

Dostopnost