Datum: 24. 5. 2018

 

ZADEVA: Vpogled v ovrednotene preizkuse znanja za učence in starše    

SEZNANITEV UČENCEV IN STARŠEV Z DOSEŽKI UČENCEV 9. RAZREDA PRI NPZ

A tanulóknak és szüleiknek jogukban áll betekinteni a tanuló elektronikusan kiértékelt felmérőlapjába és az eredmények összesítésébe.

Obveščamo vas, da imate od torka, 29. 5. 2018, do četrtka, 31. 6. 2018, pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse znanja po naslednjem urniku:

Dostop do ovrednotenih preizkusov in izpisa dosežkov vsakega učenca bo staršem omogočen preko spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro in številko EMŠO.

 

                                                                                                        Ravnateljica:

                                                                                                        Valerija Šebjanič

 

Dostopnost