Na svetu si, da gledaš sonce.

Na svetu si, da greš za soncem.

Na svetu si, da sam si sonce in

da s sveta odganjaš – sence.

/Tone Pavček/

Obisk onstran meje

V ponedeljek smo dvojezične osnovne šole Prekmurja gostile  učence in učitelje porabskih osnovnih šol.

Na vsaki šoli je goste pričakal pester program, barvit  kot je življenje samo. Pri nas smo jih pozdravili s citrami in s šopkom pesmi o pomladi.

Az ebédlőben és az iskolaudvaron folytatott kedves társalgás igen rövidnek tűnt.

A viszontlátásra egy következő alkalommal!

Dostopnost