Učenci 4. in 5. razreda so imeli v ponedeljek, 5. 6. 2017, še zadnji naravoslovni dan v tem šolskem letu. Najprej so se odpravili na sosednjo kmetijo Csukajevih, kjer jim je družina predstavila delo in življenje na kmetiji. Podrobneje so se seznanili z rastlinami na vrtu, sadnim drevjem, grmičevjem, obdelovalnimi stroji, krmnimi rastlinami ter živalmi. Na koncu jih je čakala obilno obložena miza z okusnimi domačimi dobrotami.

Nato so se ustavili v nekdanji vaški trgovini, kjer trenutno deluje Bienale, skupina za nov zagon podeželja. Tam so jim pripravili osvežilni domači sladoled in predstavili svoj program delovanja. Učencem so bile najbolj zanimive kape iz ličja ter posode narejene iz starih zmletih opek.

Na bližnjem travniku, v gozdu, ob potočku in na poljih so nato spoznavali živali, travniške cvetlice, gozdne rastline ter poljščine.

A 4. és 5. osztály tanulóinak hétfőn, 2017. 06. 05-én, volt a  a tanév utolsó természetismereti napja. Először meglátogatták Csukáék parasztgazdaságát, ahol a négy generációt képviselő családtagok a parasztgazdaságon elvégezendő munkákat és életet mutatták be a tanulóknak. A tanulók megtekintették a gazdaságban található veteményes és gyümölcsös növényeit, a munkagépeket, valamint megismerkedtek az állatok tenyésztéséhez szükséges takarmányokkal. A látogatás a bőségesen terített asztalnál fejeződött be, amelyen sok finomság a nagymama és az édesanya szorgos kezei munkáját dícsérte.

A napot a közeli rét, erdő, patak és mező állatainak és növényeinek megismerésével folytatták.

Dostopnost