Igra je pomemben del otrokovega življenja. Nujna je za njegov zdrav razvoj – psihični, fizični, kognitivni in čustveni. Preko igre otroci širijo razumevanje sebe in sveta, ki jih obdaja, ter se učijo komunikacije s sovrstniki in odraslimi.

Prav s tem namenom smo z učenci 1. triletja v torek, 3. oktobra 2018, izvedli tehniški dan z naslovom Igrajmo se skupaj. Izdelovali so igrače, s katerimi se lahko igrajo v prostem času sami ali pa skupaj s prijatelji, starši. Najprej je vsak učenec predstavil svojo najljubšo igračo, potem pa so po skupinah izdelovali igrače iz odpadnega materiala. Ob tem so si bogatili besedni zaklad, razvijali ustvarjalnost, domišljijo in fine motorične spretnosti ter socialne veščine. Ugotovili so, da igrače lahko izdelajo iz kakršnih koli materialov. Po končanem delu pa so prikazali delovanje posameznih igrač.

Tako so ob igri in druženju preživeli prijeten dopoldan ob tednu otroka.

 

______________________________________________________

»A gyerek játék közben tanul. És a legfontosabb, hogy megtanul játszva tanulni.«

Fred Donaldson

Ez volt a keddi technikai nap mottója, melyen a göntérházi alsótagozatos tanulók vettek részt. Kíváncsi szemekkel figyelte minden kisiskolás a társa hazulról hozott kedvenc játékát és izgatottan várta, hogy ő maga is bemutathassa a sajátját. A bemutatást műhelymunka követte, ahol csoportonként más-más játék elkészítésére került sor. A nap végén mindenki kipróbálhatta a saját játékát.

 

 

Dostopnost