MicroBit na šoli

Namen projekta je uvajati sodobne pristope k spodbujanju razvoja digitalnih veščin, kot so računalniško mišljenje, programiranje in kompetence za ustvarjalno ter odgovorno uporabo digitalne tehnologije – z uporabo mikrokrmilnikov micro:bit pri poučevanju različnih vsebin v 2. in 3. triadi. Tako je namen projekta povezovanje in vključevanje digitalnih veščin pri pouku angleščine, matematike, slovenščine, kemije, fizike, zgodovine, geografije, umetnosti in vseh ostalih predmetov; prav tako je implementacija mikrokrmilnikov zaželena pri drugih dejavnostih, ki jih na šoli vodijo učitelji – kot so dodatni/dopolnilni pouk in krožki.

Uporaba tehnologije in poučevanje programiranja namreč nista cilj sama sebi, temveč naj učencem omogočita bolj zanimivo in ustvarjalno učenje

Cilji projekta so:

  • izvajanje rednih učnih ur, dodatnega ali dopolnilnega pouka ali krožkov z uporabo mikrokrmilnikov micro:bit;

  • uporaba mikrokrmilnikov micro:bit in druge računalniške opreme z namenom ponazoritve učnih vsebine in z namenom reševanja nalog;

  • povezovanje učnih vsebin z digitalnimi veščinami;

  • razvoj računalniškega mišljenja in poučevanje osnovnih programerskih konceptov;

  • javna predstavitev najzanimivejšega projekta oziroma rešitve, ki bo nastala ob uporabi mikrokrmilnikov micro:bit v okviru šolskih dejavnosti.

Dostopnost